Kem Bắt Sáng

Giá Giá: 139,000  Đ


Quà Tặng:  Kem nền Text tone 4
Kem Bắt Sáng Ba màu: . . .
1. Starburst Thích hợp cho nữ có tông da trắng.
2. Sunburst Thích hợp cho nữ có tông da vàng.
3. Bubbly Thích hợp cho nữ có tông da ngâm.
Kem Bắt Sáng

Ba màu:

1. Starburst: Thích hợp cho nữ có tông da trắng.

2. Sunburst: Thích hợp cho nữ có tông da vàng.

3. Bubbly: Thích hợp cho nữ có tông da ngâm.

Kem Bắt Sáng

Ba màu:

1. Starburst: Thích hợp cho nữ có tông da trắng.

2. Sunburst: Thích hợp cho nữ có tông da vàng.

3. Bubbly: Thích hợp cho nữ có tông da ngâm.