Mascara Siêu Dày Vàng

Giá Giá: 189,000  Đ


Quà Tặng:  Kem nền Text tone 4
Mascara Siêu Dày Vàng 1. Đầu cọ silicone thiết kế phù hợp với độ cong của hình dạng mắt của phụ nữ châu Á 2. Trang điểm dễ dàng hơn, màu sắc đầy đủ hơn và có thể chăm sóc từng sợi lông mi một cách cẩn thận. 3. Đầu cọ có độ đàn hồi cao, độc đáo, chuốt dài từ gốc làm cong mi, giúp tạo kiểu mắt to, không bị vón cục, không làm bẩn chân mi, tăng trưởng và tích hợp duy trì, hiệu quả uốn cong rõ rệt, hiệu quả cắt tự nhiên. 4. Kết cấu kem mịn mượt và tinh tế, chuốt liên tục để lông mi không bị vón cục.
Mascara Siêu Dày Vàng

1. Đầu cọ silicone thiết kế phù hợp với độ cong của hình dạng mắt của phụ nữ châu Á

2. Trang điểm dễ dàng hơn, màu sắc đầy đủ hơn và có thể chăm sóc từng sợi lông mi một cách cẩn thận.

3. Đầu cọ có độ đàn hồi cao, độc đáo, chuốt dài từ gốc làm cong mi, giúp tạo kiểu mắt to, không bị vón cục, không làm bẩn chân mi, tăng trưởng và tích hợp duy trì, hiệu quả uốn cong rõ rệt, hiệu quả cắt tự nhiên.

4. Kết cấu kem mịn mượt và tinh tế, chuốt liên tục để lông mi không bị vón cục.

Mascara Siêu Dày Vàng

1. Đầu cọ silicone thiết kế phù hợp với độ cong của hình dạng mắt của phụ nữ châu Á

2. Trang điểm dễ dàng hơn, màu sắc đầy đủ hơn và có thể chăm sóc từng sợi lông mi một cách cẩn thận.

3. Đầu cọ có độ đàn hồi cao, độc đáo, chuốt dài từ gốc làm cong mi, giúp tạo kiểu mắt to, không bị vón cục, không làm bẩn chân mi, tăng trưởng và tích hợp duy trì, hiệu quả uốn cong rõ rệt, hiệu quả cắt tự nhiên.

4. Kết cấu kem mịn mượt và tinh tế, chuốt liên tục để lông mi không bị vón cục.