Cọ Fix - Bộ Cọ Full 13 Cây

Giá Giá: 199,000  Đ


Quà Tặng:  Kem nền Text tone 4
Cọ Fix - Bộ Cọ Full 13 Cây - 1 cọ nền, 1 cọ tán phấn, 1 cọ che khuyết điểm, 1 cọ tạo khối, 1 cọ mắt, 1 cọ mí mắt, 1 cọ son , 1 cọ lông mày, 1 cọ hightlight, 1 cọ phấn mắt, 1 cọ bầu mắt, 1 cọ chuốt, 1 cọ chải lông mày - Đây là loại cọ siêu đẹp, lông cọ siêu mềm, màu sắc sang trọng xinh đẹp, đủ mọi dụng cụ...
1. Chất liệu chải Lông tổng hợp
2. Cọ tay cầm Nhôm Ferrule + Tay cầm bằng nhựa
3. Số lượng 13 chiếc / bộ
Cọ Fix - Bộ Cọ Full 13 Cây
- 1 cọ nền, 1 cọ tán phấn, 1 cọ che khuyết điểm, 1 cọ tạo khối, 1 cọ mắt, 1 cọ mí mắt, 1 cọ son , 1 cọ lông mày, 1 cọ hightlight, 1 cọ phấn mắt, 1 cọ bầu mắt, 1 cọ chuốt, 1 cọ chải lông mày
- Đây là loại cọ siêu đẹp, lông cọ siêu mềm, màu sắc sang trọng xinh đẹp, đủ mọi dụng cụ
1. Chất liệu chải: Lông tổng hợp
2. Cọ tay cầm: Nhôm Ferrule + Tay cầm bằng nhựa
3. Số lượng: 13 chiếc / bộ

 Cọ Fix - Bộ Cọ Full 13 Cây
 - 1 cọ nền, 1 cọ tán phấn, 1 cọ che khuyết điểm, 1 cọ tạo khối, 1 cọ mắt, 1 cọ mí mắt, 1 cọ son , 1 cọ lông mày, 1 cọ hightlight, 1 cọ phấn mắt, 1 cọ bầu mắt, 1 cọ chuốt, 1 cọ chải lông mày
- Đây là loại cọ siêu đẹp, lông cọ siêu mềm, màu sắc sang trọng xinh đẹp, đủ mọi dụng cụ
1.  Chất liệu chải: Lông tổng hợp
2.  Cọ tay cầm: Nhôm Ferrule + Tay cầm bằng nhựa
3.  Số lượng: 13 chiếc / bộ