Phấn Phủ Kiềm Dầu - Trang Điểm Tự Nhiên, Phan Phu Kiem Dau - Trang Diem Tu Nhien

Giá Giá: 369,000  Đ


Quà Tặng:  Một Gương Soi Cầm tay
Phấn Phủ Kiềm Dầu - Trang Điểm Tự Nhiên: 1. Phù hợp với tất cả các loại da 2. Kiềm dầu tốt, Phấn mõng dễ tán 3. Khóa lớp makeup 10/10 4. Hoạt động ngoài trời >=8h vẫn không bị xuống tone nhiều 5. Chất phấn mịn
Phấn Phủ Kiềm Dầu - Trang Điểm Tự Nhiên:
1. Phù hợp với tất cả các loại da
2. Kiềm dầu tốt, Phấn mõng dễ tán
3. Khóa lớp makeup 10/10
4. Hoạt động ngoài trời >=8h vẫn không bị xuống tone nhiều
5. Chất phấn mịn

Phấn Phủ Kiềm Dầu - Trang Điểm Tự Nhiên:
1. Phù hợp với tất cả các loại da
2. Kiềm dầu tốt, Phấn mõng dễ tán
3. Khóa lớp makeup 10/10
4. Hoạt động ngoài trời >=8h vẫn không bị xuống tone nhiều
5. Chất phấn mịn