Son 2 Đầu 2 In 1, Son 2 Dau 2 In 1

Giá Giá: 169,000  Đ


Quà Tặng:  Một Gương Soi Cầm tay
Son 2 Đầu 2 In 1: Hai đầu với son môi lì & son kem lì; 1. Son thỏi lì và tone màu chuẩn 2. Lâu trôi và chống lem nhòe, bền màu suốt 24 giờ; 3. Dễ dàng mang theo, có thể được sử dụng trong các dịp khác nhau. 4. Cấp ẩm cho môi 10/10, tạo hiệu ứng môi căng mọng
Son 2 Đầu 2 In 1:
Hai đầu với son môi lì & son kem lì;
1. Son thỏi lì và tone màu chuẩn
2. Lâu trôi và chống lem nhòe, bền màu suốt 24 giờ;
3. Dễ dàng mang theo, có thể được sử dụng trong các dịp khác nhau.
4. Cấp ẩm cho môi 10/10, tạo hiệu ứng môi căng mọng

Son 2 Đầu 2 In 1:
Hai đầu với son môi lì & son kem lì;
  1. Son thỏi lì và tone màu chuẩn
  2. Lâu trôi và chống lem nhòe, bền màu suốt 24 giờ;
  3. Dễ dàng mang theo, có thể được sử dụng trong các dịp khác nhau.
  4. Cấp ẩm cho môi 10/10, tạo hiệu ứng môi căng mọng