Son Super - Son Kem Siêu Lì, Son Super - Son Kem Sieu Li

Giá Giá: 179,000  Đ


Quà Tặng:  Một Gương Soi Cầm tay
. 1. Son Super có dạng lỏng, mịn màng như nhung, mang lại hiệu ứng môi siêu căng bóng 2. Độ dưỡng ẩm cao, chống thấm, lâu trôi 3. Son lì nhưng không khô môi.
Son Super - Son Kem Siêu Lì
Son Super - Son Kem Siêu Lì:
1. Son Super có dạng lỏng, mịn màng như nhung, mang lại hiệu ứng môi siêu căng bóng
2. Độ dưỡng ẩm cao, chống thấm, lâu trôi
3. Son lì nhưng không khô môi.

Son Super - Son Kem Siêu Lì: 
1. Son Super có dạng lỏng, mịn màng như nhung, mang lại hiệu ứng môi siêu căng bóng 
2. Độ dưỡng ẩm cao, chống thấm, lâu trôi
3. Son lì nhưng không khô môi.